Praca u nas:

Jeżeli jesteś pielęgniarką/pielęgniarzem lub położną i jesteś zainteresowana/ny dodatkową pracą na dyżury zlecone, skontaktuj się z nami. Zapewniamy pracę na różnych oddziałach szpitalnych.

Współpracujemy z:

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58 50-369
Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław

Potrafię pomóc sp. z o.o.
Ośrodek Dla Wyjątkowych Dzieci
ul. Kominiarska 42b
51-180 Wrocław

Fundacja Krok po Kroku
ul. 3 Maja 2a
55-200 Oława

Skontaktuj się z nami:

793-332-009
600-912-285
info@florencjamed.pl